Menu Close

Pranešimas apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Pakruojo ligoninę prijungimo prie viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro būdu“, pranešame apie parengtą reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė, kodas 168061612, adresas: L. Giros g. 3, LT 83150, Pakruojo m., Pakruojo r. savivaldybė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, kodas 168061765, adresas: J. Basanavičiaus g. 4, LT 83151, Pakruojo m., Pakruojo r. savivaldybė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; po reorganizavimo tęsianti veiklą įstaiga – viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, kuri po reorganizavimo vadinsis viešoji įstaiga Pakruojo sveikatos centras.

Reorganizavimo būdas – prijungimo, reorganizavimo metu pasibaigiantis juridinis asmuo – viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė, po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo – viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras. Momentas, nuo kurio pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo juridiniam asmeniui – 2024 m. kovo 30 d.

Su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą viešosios įstaigos įstatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių viešųjų įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti nuo šio skelbimo dienos iki reorganizavimo užbaigimo dienos viešosios įstaigos Pakruojo ligoninė interneto svetainėje adresu https://www.pakruojoligonine.lt ir viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro interneto svetainėje adresu https://www.pakpspc.lt

Skip to content