Menu Close

Pacientų kreipimosi į ligoninę tvarka

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į LIGONINĘ TVARKA

 1. Pacientai priimami Ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje (toliau Priėmimo) visą parą. Planine tvarka pacientai stacionarizuojami į Ligoninę darbo dienomis nuo 9 iki 14 val., skubiais atvejais – visą parą. Konsultacinėje poliklinikoje pacientai priimami gydytojų konsultantų darbo laiku.
 2. Darbo dienomis po 16 val., šventinėmis ir poilsio dienomis į slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių pacientai neguldomi.
 3. Pacientai atvyksta ar yra atvežami į Ligoninės Priėmimo skyrių, kur apžiūrimi budinčio vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo ar chirurgo. Kiti Ligoninėje budintys gydytojai specialistai į Priėmimo skyrių iškviečiami. Apžiūrėjus budinčiam gydytojui, pacientai higieniškai švarinami ir užpildžius reikiamus dokumentus nukreipiami į atitinkamus skyrius.
 4. Planine tvarka pacientai stacionarizuojami:

7.1.  pirminės sveikatos priežiūros įstaigų siuntimu;

7.2. Ligoninės konsultacinės poliklinikos siuntimu;

7.3. kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinių – konsultacinių skyrių, priėmimo skyrių siuntimu.

 1. Skubos tvarka pacientai stacionarizuojami pagal SAM patvirtintus būtinosios pagalbos kriterijus ar gydytojo specialisto siuntimu.
 2. Konsultacinės poliklinikos gydytojai priima pacientus su pirminės sveikatos priežiūros gydytojų ar gydytojų – specialistų siuntimu ar be siuntimo.
 3. Atvykdamas pacientas turi pateikti Priėmimo skyriui ir/ar registratūrai pasą ar kitą, jo asmenį (vaiko – gimimo liudijimą) ir sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, atvykę su siuntimu – siuntimą.
 4. Atvykus neapdraustiems ar be siuntimo asmenims ir ne dėl būtinosios pagalbos už gydytojo konsultaciją konsultacinėje poliklinikoje ir / ar Priėmimo skyriuje mokamas nustatyto dydžio mokestis pagal Ligoninės Direktoriaus įsakymu patvirtintą mokamų paslaugų asortimentą.
 5. Pacientų konsultacijos ir jų hospitalizavimas į stacionaro skyrius vyksta Ligoninės direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.
 6. Viršutinius drabužius, avalynę, dokumentus ir kitus daiktus pacientai atiduoda Priėmimo skyriaus (ar skyriaus, kuriame hospitalizuoti) bendrosios praktikos slaugytojai, pasirašant atiduodamų daiktų apraše.
 7. Draudžiama priimti į Ligoninę nepilnametį ar neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų sutikimo (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus, numatytus įstatymuose).
 8. Priėmimo skyriaus budintis gydytojas (ar jo nurodymu bendrosios praktikos slaugytoja) praneša policijos komisariatui apie paguldytus ar konsultuotus traumuotus pacientus ir suteiktą jiems pagalbą, visuomenės sveikatos centrui praneša apie apsinuodijusius ligonius.
 9. Užsienio piliečiams medicininė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
Skip to content