Menu Close

Korupcijos prevencija

VŠĮ PAKRUJO LIGONINĖS VADOVO KREIPIMASIS

LIGONINĖJE KORUPCIJA NETOLERUOJA

Kiekvienas pacientas, pasirinkęs gydymą VšĮ Pakruojo ligoninėje, sulauks ne tik profesionalios, kokybiškos pagalbos, gydymo ir slaugos, bet ir nuoširdaus dėmesio, malonaus bendravimo. Mūsų ligoninėje gydytojams ir slaugytojoms pati didžiausia padėka už gydymą – Jūsų šypsena, tvirtas, nuoširdus rankos paspaudimas ir Jūsų ištartas AČIŪ.

Korupcijos prevencijai ligoninėje skiriamas ypatingas dėmesys, darbuotojai išklausė ne vieną paskaitą korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje tema, ne kartą pranešimais kreiptasi į pacientus bei jų artimuosius, raginant atsisakyti korupcinių veikų.

Mieli pacientai ir jų artimieji, neverskite gydytojų ir slaugytojų patirti nepatogumų primygtinai siūlydami atsidėkoti už gydymą dovanomis, pinigais. VšĮ Pakruojo ligoninėje tai netoleruotina.

Direktorius Vygantas Sudaris


 

Pranešk apie korupciją

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

VŠĮ Pakruojo ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Pranešk apie korupciją

1. Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika ligoninėje, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. Apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti ligoninės pasitikėjimo telefonu (8 421) 6 90 10 darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją, arba raštu  Pakruojo ligoninės direktorių. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai direktoriui, viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė, L. Giros g. 3, LT- 83150 Pakruojis. Anonimiškumas garantuojamas!

2. Specialiųjų tyrimų tarnybai:

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10-1 straipsnio pakeitimai pagal kuriuos valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (jei jis gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veiklos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veiklos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų), išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.  STT parengta atmintinė, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.https://www.stt.lt/documents/2019/Atmintine_VT.pdf

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Palikti pranešimą STT svetainėje užpildant Pranešimo  apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/ ir ją pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt. arba visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);

3. Policijai: bendruoju pagalvos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous

4. Sveikatos apsaugos ministerijai:

elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt;

anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).

raštu; kreipiantis raštu prašome nurodyti:

1) vardą, pavardę;

2) gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);

3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;

4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitus, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.

 

Ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

 


 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017 -2019 METAMS PRIEMONIŲ PLANAS VŠĮ PAKRUOJO LIGONINĖJE

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖJE PROGRAMA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

DOVANŲ AR PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR TEIKIMO APRIBOJIMŲ TVARKOS APRAŠAS

JEI ESI VALSTYBĖS TARNAUTOJAS (AR JAM PRILYGINTAS ASMUO) IR SUSIDŪREI SU KORUPCIJA, TURI ŽINOTI ! (ATMINTINĖ)

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

Skip to content