Menu Close

Prevencinės programos

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa

Projektas Nr.VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 ,,Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas“ įgyvendintas pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastuktūra“ VP3-2.1-SAM-01-V priemonę ,,Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“.

Projektas bendrai finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Širdies ir kraujagyslių ligos (toliau – ŠKL) Lietuvoje sudaro daugiau negu pusę visų mirties priežasčių, apie vieną trečdalį neįgalumo, 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose ir 20 proc. visų gydytų stacionaruose ligonių. ŠKL pagrindinė gyventojų mirties priežastis yra viena opiausių socialinių, ekonominių bei sveikatos priežiūros problemų Lietuvoje, o ypatingai vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose 2006 m. mirtingumas nuo ŠKL sudarė 69,4 proc. visų Lietuvoje mirusiųjų nuo ŠKL. Siekiant išspręsti šią problemą bei pasiekti bendrą tikslą – sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo ŠKL, pailginant vidutinę gyvenimo trukmę bei siekiant užtikrinti kompleksinį profilaktinių ir gydymo priemonių efektyvumą, pagerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą – bendrai veiklai apsijungė 34 asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

VšĮ Pakruojo ligoninė šiame projekte dalyvavo kaip partnerė, kuriai skirtos lėšos įsigyti medicininę įrangą širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikai ir gydymui. Įstaigai skirta suma 582.000 Lt. Įsigyti III klasės echokardiografijos aparatai – 2 vnt., veloergometrijos kompleksas – 2 vnt., analizatoriai – 2 vnt., defibriliatorius – 1 vnt., dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas – 1 vnt., gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius – 1 vnt.

Skip to content