Menu Close

Komisijos, tarybos

Medicinos etikos komisija (Komisijos pirmininkė viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės gydytoja kardiologė Rasutė Anušauskienė).

 

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2016 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-41 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės medicinos etikos komisijos tvirtinimo“.

 

 

Gydymo taryba (Tarybos pirmininkas viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktorius Vygantas Sudaris).

 

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V- 93 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės gydymo tarybos sudarymo“.

 

 

Slaugos taryba (Tarybos pirmininkė viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės vyriausioji slaugytoja Genovaitė Šležienė).

 

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. V-53 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės slaugos tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“.

 

 

Gydytojų konsultacinė komisija (Komisijos pirmininkė viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams Žibutė Juknienė).

 

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės gydytojų konsultacinės komisijos sudarymo“.

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-193 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. V-125 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės gydytojų konsultacinės komisijos sudarymo“ 2 punkto pakeitimo“.

 

Skip to content