Blog

CLASSIC LIST

Blog

man-5710164_1280.jpeg

2022-05-25 Naujienos
 1. NUOMOJAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS.
 2. Nuomojamas turtas – pastato-Ligoninės (unikalus Nr. 6596-1000-1052,  adresas: L. Giros g. 3,  Pakruojis, pagrindinė pastato naudojimo paskirtis-gydymo) patalpos, kurios pirmo aukšto plane pažymėtos simboliais 1-27,1-28,1-29,1-30,1-31,1-32 (patalpų plotas 58,48 kv. m, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos (Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/1359565) duomenys nustatyti 2013 m. gruodžio mėn.).
 3. Turto naudojimo (išnuomojus) paskirtis – vaistinės veiklai vykdyti.
 4. Nekilnojamasis turtas nuomojamas nuo 2022 m. liepos 10 d. ir ne ilgiau kaip iki 2032 metų balandžio 27 d.;
 5. Pradinis nekilnojimo turto nuompinigių dydis – 56,86 Eur per mėnesį.

5.Pradinio  įnašo dydis (konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto  nuompinigius) -170,58 Eur. 

 

Plačiau MS Word dokumente

 


blood-3648431_1280.jpeg

2022-02-25 Naujienos

<Gerbiamieji, Prasidėjus karo veiksmams Ukrainos Liaudies Respublikoje, šios šalies sveikatos apsaugos ministerijos atstovai kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl pagalbos sveikatos priežiūros srityje. Viena iš indikuotų pagalbos priemonių – sveikatos priežiūros specialistų pagalba, teikiant pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo karo veiksmų.

 

Dėl šios priežasties, Sveikatos apsaugos ministerija, kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigas su prašymu identifikuoti savanorius sveikatos priežiūros specialistus: slaugytojus ir gydytojus, kurie esant poreikiui galėtų vykti į vakarų Ukrainą, padėti ten dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams.

 

Pagrindinis misijos tikslas yra misijos dalyvių saugumas, todėl kilus bent menkiausiai grėsmei, būtų organizuojamas atsitraukimas ir komandos grįžimas į Lietuvą.

 

Todėl labai prašome savanorius, norinčius dalyvauti šioje misijoje atsiliepti ir informuoti darbdavius arba susisiekti asmeniškai žemiau nurodytais kontaktais. Preliminari misijos trukmė 10-14 d., misijos dalyviams bus padengtos, transportavimo, apgyvendinimo ir kitos su misijos vykdymu būtinos išlaidos bei mokamas darbo užmokestis.

Savanoriai prašome registruotis el. paštu: info@pakruojoligonine.lt iki vasario 28 d. 13.00 val.


vacinacija.jpg

2021-03-15 Naujienos

“Visi laukiame, kad vėl galėsime būti kartu, drąsiai apkabinti savo artimuosius, draugus ir kolegas. Laukiame, kada pagaliau grįšime į išsiilgtą normalų gyvenimą.

Kad tai įvyktų, jau padarytas milžiniškas darbas – sukurta saugi ir efektyvi vakcina, ir ne viena! Iki pergalės prieš koronavirusą liko visai nedaug – tereikia kiekvieno iš mūsų atsakingo sprendimo būti išvien, suremti pečius, kaip tai esame darę ne kartą mūsų istorijoje prieš matomą priešą, ir pasiskiepyti.

Aš esu pasirengęs. Tikiu – ir jūs!”

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, laidos “Klauskite daktaro” vedėjas Alvydas Unikauskas

 


lankymas-1200x675.jpg

2020-10-02 Naujienos

Pacientą lankyti gali tik asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:

9.1. neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija;

9.2. prieš patekdamas į skyrių ir išeidamas iš jo lankytojas turi dezinfekuoti rankas.

 1. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
 2. Ligoninėje pacientų lankymas organizuojamas Ligoninės direktoriaus nustatytu laiku atsižvelgiant į pacientų grupę, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai būdingi simptomai.
 3. Ligoninėje pacientai, gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę.
 4. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai Ligoninės direktoriaus ar skyriaus vedėjo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi šie pacientai:

13.1. terminalinės sveikatos būklės pacientai;

13.2. pacientai iki 14 metų amžiaus;

13.3. pacientai, kuriems nustatytas neįgalumas;

13.4. kiti pacientai, skyriaus vedėjo / gydytojo nustatytais atvejais.

 1. Ligoninės direktorius, atsižvelgdamas į konkretaus skyriaus specifiką ir į palatų skaičių, nustato maksimalų lankytojų skaičių lankymo valandomis.
 2. Pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:

15.1. lankytojai gali lankyti pacientus tik Ligoninės direktoriaus   nustatytomis lankymo valandomis: nuo 16 iki 19 val. , ypatingais atvejais (išimties tvarka esant terminalinei pacientų būklei ar kitais nenumatytais tvarkoje atvejais) – skyriaus vedėjo leidimu gali būti paskirtas kitas paciento lankymo laikas;

15.2. lankymo trukmė – iki 15 min., daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas, išskyrus  Aprašo 13 punkte numatytais atvejais;

15.3. palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę. Jei daugiavietėje palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės negali, ją uždeda palatos slaugytoja.

 1. Kiekviename Ligoninės skyriuje yra paskirtas darbuotojas atsakingas už savalaikį lankytojų registravimą.
 2. Ligoninės paskirtas darbuotojas, vykdantis lankytojų registravimą skyriuje, lankytojų asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

17.1. užveda skyriaus pacientų lankytojų žurnalą, kuriame fiksuoja asmeninius jų duomenis:

17.1.1. vardas, pavardė;

17.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

17.1.3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis;

17.2. renka 17.1 papunktyje nurodytus duomenis tiesiogiai iš duomenų subjekto;

17.3. tvarko 17.1 papunktyje nurodytus duomenis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

17.4. asmens duomenis saugo 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikina;

17.5. neatlygintinai teikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC)  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

17.6. pateikia NVSC ne vėliau  kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

 1. Ligoninės darbuotojui, vykdančiam lankytojų registravimą, draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyta šios Aprašo 17.3 papunktyje.
 2. Paciento artimieji į lankyti pacientų įleidžiami skyriaus vedėjo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu per Priėmimo-skubios pagalbos skyrių.
 3. Paciento artimieji telefonu gauna skyriaus vedėjo patvirtinimą dėl paciento lankymo galimybės.
 4. Skyriaus vedėjas telefonu informuoja Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus slaugytoją, kad duotas leidimas lankyti konkretų pacientą, nurodant ligoninės skyrių, paciento pavardę.
 5. Atvykus pirmą kartą į skyrių lankyti pacientą, skyriaus vedėjas konkrečiam artimajam išduoda laisvos formos leidimą lankyti konkretų pacientą.
 6. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje užvedamas „ Ligoninės pacientų lankymo žurnalas“, kuriame pažymima data, laikas, paciento vardas ir pavardė, skyrius, lankančiojo asmens vardas ir pavardė, jo kūno temperatūra, pastabos (neįleidimo į Ligoninę priežastis ar kt. ).
 7. Į Ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių atvykę lankantys artimieji turi būti užsidėję medicininę kaukę.
 8. Pirmą kartą paciento artimajam atvykus į Ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių, pagal Ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. V-43 „Dėl paciento patvirtinimo nesant Covid -19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos“, pateikiama pasirašyti nurodytos formos Paciento patvirtinimą nesant Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos. Šios formos saugomos atskirame aplanke, kaip priedas prie „Pacientų lankymo žurnalo“.
 9. Lankytojams Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje matuojama  temperatūra, atliekama rankų higiena.  Asmenys,  kurių kūno temperatūra yra 37,3C ir didesnė ar jiems stebimi peršalimo požymiai (kosulys, sloga), į Ligoninę neįleidžiami.
 10. Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus darbuotojas paciento lankytoją palydi iki leidime nurodyto skyriaus.
 11. Prie nurodyto skyriaus durų pasitinka darbuotojas atsakingas už lankytojų registravimą skyriuje, fiksuoja asmeninius duomenis lankytojų žurnale, patikrina ar turi apsaugos priemones, dezinfekuoja rankas ir toliau organizuoja įleidimą pas lankomą pacientą. Tuo metu dirbančios skyriaus slaugytojos padeda ir kartu stebi, kad būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų.
 12. Pažeidus Ligoninėje nustatytą tvarką ar higienos reikalavimus, artimiesiems pacientų lankymas gali būti uždraustas.

 

Plačiau apie tvarką


Screenshot-2020-05-15-at-15.54.16.png

2020-05-15 Naujienos
COVID-19 virusui pasiekus Lietuvą, ligoninių personalas susidūrė su nemažai iššūkių. Dabar žinome, kad jis greitai nepraeis ir nedigs. Jis vis rusens, vis atsiras naujų žmonių, kurie serga. Visą laiką reikia būti atidiems, budriems ir saugotis. Norint sumažinti kryžminį viruso perdavimą, būtina vengti nereikalingo kontakto. O kaip jo išvengti, kai sunkius ligonius būtina vartyti lovoje, perkelti, atlikti higienos procedūras?

UAB Slaugivita siūlo sprendimus, kaip išspręsti įvairius su ligonių vartymu perkėlimu  susijusius iššūkius, kad pacientai ir ligoninų personalas būtų saugūs  COVID-19 akivaizdoje.

Paciento padėties keitimas gydant nuo COVID-19
Pacientų pavertimas į gulėjimo pozicija ant pilvo labai prisideda prie COVID-19 gydymo efektyvumo.

Straipsnis ape tai: https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/proning-treatment-coronavirus)

Kad tai atlikti gali atimti daug laiko ir reikia apie 4-6 darbuotojų (atliekant veiksmą rankomis).

Tačiau atliekant tai panaudojus keltuvą, gali tai atlikti 2 darbuotojai.

Guldmann stacionarus keltuvų gamintojas paruošė medžiagą kaip panaudojant stacionarų lubinį keltuvą yra atliekama šią procedūrą.

Ligonio vartymas WendyLett sistemos pagalba
WendyLett priemonės yra aukštos kokybės vartymo paklodės skirtos gulinčių pacientų vartymui pakėlimui lovoje ar nedideliam perkėlimui iš lovos į lovą. Šios preimonės yra paliekamos paciento lovoje, tad Jums nereikės dėti po ligoniu priemonių kiekvieną kartą kai norėsite versti pacientą. WendyLett yra naudojama vieno paciento taip sumažinama infekcijų ar virusų plitimo tikimybė.

WendyLett vartymo paklodžių sitemą sudaro:

 • čiužinio užvalkalas;
 • slankioji paklodė;
 • viršutinė slankioji paklodė.

Jos gali būti naudojamos kartu ar kiekviena atskirai.

Šilkinė slankiosios paklodės dalis mažina trintį , tad pacientas lengviau gali judėti pats ar būti vartomas. Ligoniams kuriems reikia daugiau pagalbos slankiąją paklodę naudokite kartu su viršutine slankiąja paklode WendyLett2way (dviejų krypčių ) ar WendyLett4Way ( keturių krypčių ).

KAIP PAKLOTI LOVĄ

Sužinokite, kaip teisingai pakloti lovą su WendyLett. Skirtingi deriniai padeda skirtingai pacientui judėti ar verstis lovoje.

VARTYMAS LOVOJE

Pamatykite, kaip pacientu lengviau verstis lovoje naudojant slankiąją ir viršutinę paklodes. Kaip tai lengva ir saugu daryti su slaugytojo pagalba.

PAKĖLIMAS AUKŠTYN LOVOJE

Pamatykite, kaip pacientu lengviau verstis lovoje naudojant slankiąją ir viršutinę paklodes. Kaip tai lengva ir saugu daryti su slaugytojo pagalba.

SUNKIŲ LIGONIŲ VERTIMAS MOBILAUS KELTUVO PAGALBA

Šiame video pamatysite, kaip vartomas pacientas naudojant slidžiasias paklode su WendyLett4way su rankenomis ir mobilų keltuvą.

PACIENTO KĖLIMAS PERKĖLIMAS PERKĖLIMO LENTUČIŲ EASYGLIDE PAGALBA

EasyGlide lentutėmis lengva naudotis, paprasta pakišti po pacientu. Greitai valomos ir dezinfekuojamos. Kad sumažinti trintį ties  trinties taškais užtenka turėti 2 dideles  EasyGlide ovalo formos lentutes.

Daugiau vartymo ir kėlimo priemonių galite rasti : čia

Jei turite klausimų, norite įsigyti priemonių ar domina pacientų perkėlimo mokymai rašykite ar skambinkite žemiau nurodytais kontaktais.

UAB Slaugivita
Klientų aptarnavimo skyrius

NEMOKAMA LINIJA: 880000225

Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

El. p. info@slaugivita.com
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai

facebook twitter instagram
Jei nepaspaudžiate ATSISAKYTI, tai priimame kaip Jūsų sutikima ir toliau gauti UAB „Slaugivita“ naujienlaiškius. Atsisakyti UAB „Slaugivita“ naujienlaiškių Jūs galite, bet kuriuo metu.

Norėdami atsisakyti UAB „Slaugivita“ naujienų, spauskite čia:

Atsisakyti

923348_126113264254535_1419353230_n.jpg

2020-03-05 Naujienos

Prasidėjus ūmių virusinių kvėpavimo takų infekcijų pakilimui bei, siekiant išvengti infekcijų plitimo, ligoninėje pradėtos taikyti prieš epideminės infekcijų plitimą ribojančios priemonės.

 

PACIENTŲ LANKYMAS LIGONINĖJE DRAUDŽIAMAS!

Siuntinius pacientams, palikite budinčiam personalui, ant siuntinių prašome nurodyti skyrių, paciento vardą, pavardę bei palatą.

 

Ligoninės administracija

 

 


VšĮ Pakruojo ligoninė 2022 m. Visos teisės saugomos.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą