Menu Close

Greitoji pagalba

Ligonių priėmimo – skubios pagalbos skyrius dirba ištisą parą kasdien, įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas. Skyriaus tikslas – užtikrinti pilną skubios pagalbos teikimą. Mūsų specializuota gydytojų, slaugytojų ir pagalbinio personalo komanda dirba tam, kad užtikrintų greitą ir kokybišką būtinąją pagalbą. Būtinosios medicinos pagalbos apimties sąrašas yra Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje.

Pacientams, į Skubiosios pagalbos skyrių atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicinos pagalbos tarnybų, ligoninė pagal kompetenciją užtikrina – suteikia ir organizuoja – būtinąją (pirmąją ir/ar skubią) medicinos pagalbą. Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

Būtinoji medicinos pagalba – pagalba, kuri būtina, kai asmens gyvybei gresia pavojus arba kyla reali grėsmė nepradėjus teikti pagalbos per trumpą laiką. Dėl gyvybei pavojaus nekeliančių negalavimų gyventojas pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, o jo ne darbo metu – į tą gydymo įstaigą, su kuria jo šeimos gydytojas yra sudaręs sutartį dėl būtinosios pagalbos teikimo paslaugų jam/jai nedirbant.

Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

Skip to content